ויקיתרבות
Advertisement
7of9

הבורג "שבע מתשע" באחד מגלגולי הסדרה "מסע בין כוכבים"

Logo-Borg

לוגו ה"בורג"

בּוֹרְג (Borg) הוא גזע בדיוני של קיברנטים, המופיע בסדרות הטלוויזיה "מסע בין כוכבים". הבורג בסדרה הם גזע הומנואידי שכוחותיו הוגברו באמצעות שתלים קיברנטיים לשיפור כושרם השכלי והגופני. הבורג הופיעו לראשונה בסדרת "מסע בין כוכבים—הדור הבא" בפרק "Q Who" ששודר בשנת 1990 והפכו מאז לדמויות נבלים פופולריות בסדרה. הרעיון לדמויות נשאב ככל הנראה מהדמות "סייברמן", שהופיעה בסדרת הטלוויזיה הבריטית "דוקטור הו" משנות השישים והצטיינה באופי דומה ואף השתמשה במימרות דומות.

הבורג בסדרה מוצגים כחברים בכוורת מוחות משותפת, עמה הם מתקשרים באמצעות שתלים, כשאת פעולת הכוורת מתאמת "מלכה". מטרת הבורג, כהצהרתם, היא לשפר את איכות החיים ביקום באמצעות הפיכתו למושלם. לצורך כך, הם נעים ממקום למקום ו"מטמיעים" גזעים בהם הם פוגשים: מחדירים למוחם שתלים והופכים אותם כפופים ל"מוח הכוורת" ומטרותיו. דחף זה להטמיע אינו בא מתוך רוע או כוונה לפגוע אלא כאימפרטיב מוטמע בכל חבר בכוורת.

על–פי תפישתם של הבורג "אין טעם בהתנגדות" להם: "אתה תוטמע" אם תרצה או לא. יומרה זו מעוגנת ביכולתם של הבורג להתאים את עצמם לנשקו ולאופן פעולתו של היריב, כך שתכסיס ששימש להבסת כוורת מסוימת במקרה אחד יהפוך חסר טעם בפעם הבאה, כיוון שהבורג יתאימו עצמם להתגונן בפניו. כדי להביסם יש למצוא בכל פעם תכסיס חדש.

הקשר תרבותי[]

הרעיון של הצגת היריב כדמוי-חרק נטול מוח או רצון משלו אינו חדש, כמובן. ההנגדה כאן היא בין האדם, המוצג כיצור שגרעינו היסודי הוא הרצון החופשי האינדיבידואלי; ודמוי החרק, החבר המושלם בקולקטיב, הפועל למען מטרת הגזע ולא למען מטרת עצמו ובמקביל, מעורר תחושת תיעוב אינסטינקטיבית.

פעמים רבות, במיוחד בתקופת "המלחמה הקרה" הייתה הנגדה זו נפוצה כדרך להדגים את השוני שבין החברה המערבית, החופשית, והחברה הקומוניסטית. החברה המערבית, כפי שגולמה למשל בסדרות "מסע בין כוכבים" או בסרט "מלחמת הכוכבים", הייתה רב-גזעית, מגוונת בדעות ובאופני מחשבה, ודמות הגיבור שלה הייתה פרט בעל רצון חופשי, לעתים מחוספס וגס במקצת אך ביסודו תמיד אצילי, רגיש, ישר, טהור לב וכוונות. מטרותיו היו תמיד לחיות בשלום ובשלווה ולעסוק בשלו. הדמות שכנגד אופיינה באחידות מוחלטת והיעדר רצון חופשי (שבוטאו לעתים קרובות בהסתרת פניו של הנבל), עם דגש חזק על רציונליות וחשיבה רציונלית, כשמטרותיו הן כבוד, ניצחון, כיבוש, ורווח חומרי או כוחני.

באופן מעניין, רוב הסרטים והסדרות שעסקו בדמויות נבל מסוג זה—כולל הבורג בסדרת "מסע בין כוכבים"—קיבלו כנכונה את הטענה הבורגית בדבר יתרון ה"יעילות" שיש לפעולה מתוך שיתוף פעולה הרמוני, ללא רצונות ותאוות אישיות. זו, הוסכם, הייתה מטרתם של כל הצדדים. הפסול נמצא בכך שבעוד ה"טובים" קיוו להגיע למצב כזה מתוך הסכמה מרצון, ביקשו ה"רעים" לכפות מצב סופי כזה בכוח הזרוע. האידאל של הטובים היה קולקטיב "היפי" חופשי ומשוחרר. האידאל של הרעים היה קולקטיב סובייטי מרושע.

יוצרי הסרטים והסדרות קיבלו כנכון גם את הרעיון שפעולה רציונלית ומתואמת תיתכן ופעולתה אף תהיה יעילה בהרבה מזו של צוות שכל אחד מחבריו מונע על–ידי רצונות ותאוות משלו. הסייג היחיד, מקור תבוסתם של הבורגים לדורותיהם בכל פעם, היה התעלמותם ואי הבנתם את "הרגש האנושי" המניע בני אדם לפעול לעתים באופן "לא רציונלי" ובניגוד ל"תועלת".

Advertisement